Besplatna dostava za kupovinu iznad 3000 din.

Language

Kako se dobija eterično lavandino ulje?

Mnogima je poznato kakve benefite nudi lavandino eterično ulje.
Znamo da se koristi u proizvodnji prirodne kozmetike, u proizvodnji sveća i za aramaterapiju.

A da li znate kako se dobija eterično lavandino ulje?

Destilacija je proces i način razdvajanja tečne smeše hemijskih jedinjenja fizičkim procesom isparavanja, a potom kondezovanja sastojaka smeše. Koristi se u cilju izolovanja ili prečišćavanja jednog ili više jedinjenja koji se nalaze u smeši.

Tako je, eterično lavandino ulje dobijamo u procesu destilacije svežeg lavandinog cveta.

U ovom tekstu pokušaćemo da Vam detaljije približimo kako ceo proces izgleda.

Ukoliko ste nekada kuvali neko povrće na pari, verovatno da možete da razumete i kako se vrši proces destilacije.

Često imamo tendenciju da posmatramo neki finalni proizvod i da se divimo njegovoj lepoti, a da pri tom zanemarujemo nauku,  znanje i trud koji se kriju iza svega toga.

Kako bi dobili kvalitetan proizvod, osim znanja potrebno je malo i kreativnosti i umeća.

Za proces destilacije potrebno je obezbediti određenu aparaturu, koja se u zavisnosti od količine biljnog materijala potrebnog za destilaciju razlikuje u veličini i gabaritima, ali je proces u suštini isti.

Osnovna aparatura potrebna za vršenje destilacije sadrži:

  • Kazan
  • Kondenzator
  • Gorionik
  • Dovod hladne vode
  • Odvod vruće vode
  • Levak za radvajanje destilata
destilacija-lavandinog-ulja

Priprema procesa destilacije

Dobijanje lavandinog ulja odvija se u procesu koji se naziva parnom destilacijom.

Pored ovog načina destilacije, postoji i tzv. vodena destilacija. Parna destilacije u mnogome bolja od vodene destilacije, jer se kod vodene destilacije pojavljuje refluks, tj. gubitak eteričnih ulja u otpadnoj vodi. Zbog toga vodenu destilaciju treba koristiti samo ukoliko je ona neophodna, kao npr. kod destilacije nežnih cvetova, poput cvetova ruže ili ako je biljni materijal u obliku praha (sušena sandalovina).

Biljni materijal kod parne destilacije ne dolazi u dodir sa vodom, tako da je ovaj način destilacije daleko efikasniji i obezbeđuje kvalitetniji finalni proizvod.

Za proces parne destilacije potreban nam je kotao ili neki sličan bakarni sud. Gornju pregradu unutar kotla, u kojoj se nalazi biljni materijal, je potrebno podesiti na odgovarajuću visinu u zavisnosti od veličine kotla. U slučaju kotla veličine 300 litara, pregrada se podešava na 25 cm od dna kotla.

Nakon toga potrebno je kotao napuniti vodom do pregrade sa biljnim materijalom.

Lavanda koja će se koristiti u procesu destilacije smeštena je iznad pregrade, na taj način se obezbeđuje da biljni materijal ne dodiruje vodu ili da se ošteti usled velikih temperatura.

lavandino-ulje-destilacija

Kako napuniti kotao za destilaciju

Pre postavke cele aparature za destilaciju, stavljike lavande je potrebno iseći i usitniti, kako bi se što veća količina etarskog ulja izvadila iz biljnog materijala.

Za kotao zapremine 60 litara, potrebno je 10 kilograma sveže lavande. Za kazan od 300 litara biće Vam potrebno 50 kilograma biljnog materijala.

10 kilograma svežeg lavandinog cveta moguće je obrati sa 6 do 12 žbunova lavande u zavisnosti od sorte i starosti.

Lavanda za destilaciju se obično bere pred kraj sezone, kada je pri kraju punog cvetanja. Kada je biljka u punom cvatu, tada je najviše eteričnog ulja prisutno u samom cvetu.

Prilikom punjenja kotla biljnim materijalom, potrebno je dobro rasporediti i spakovati  sirovinu i izbeći pojavu „vazdušnih džepova“. Prilikom punjenja lavanda se smešta u prostor između graničnika do vrha kazana.

Kada je kazan pravilno napuljen, potrebno je spustiti poklopac i povezati kazan sa kondenzatorom i polako upaliti gorionik ispod kazana.

Magija počinje.

Proces destilacije

Ovo je deo kada se čitava magija odvija odvija pred našim očima. Kao kada se kuva povrće na pari, cela suština procesa destilacije jeste da se ključanjem vode sa dna kotla, stvori vodena para koja prolazi kroz biljni materijal koji se nalazi u kotlu.

Dok vodena para prolazi kroz lavandu koja se nalazi u kotlu, pod pritiskom koji se stvara u kotlu, biljni materijal ispušta eterično ulje.

Da li ste znali da je u pupoljcima lavande veća koncetracija eteričnog ulja nego u samom cvetu? 

lavandino-ulje-proces-destilacije

Kondenzacija

U toku procesa destilacije, manji sud koji se povezuje sa kotlom naziva se kondenzador. Kondenzator je deo u kome se nalazi metalna cev kroz koju prolazi vodena para koja u sebi sadrži čestice eteričnog ulja. U kondenzadoru se vodena para hladi.

Cev unutar kondenzatora je savijena na takav način da formira kalem, kako bi se vodena para efikasnije i brže hladila. Važno je napomenuti da je kondenzator napunjen hladnom vodom, koju je potrebno menjati tokom procesa.

Na ovaj način vodena para koja je u gasovitom stanju, prolazeći kroz kalem, prelazi nazad u tečno stanje.

Voda kojom je kondezator napunjen, tokom procesa se greje, i tako dobijamo vruću vodu koja se ispušta pomoću ventila na vrhu kondezatora.

Vruća voda se potom zamenjuje hladnom vodom, kako bi proces kondenzovanja vodene pare mogao da se nastavi neometano.

Nakon što se vodena para kondenzacijom vrati u tečno stanje, kapljice tečnosti odlaze u levak za razdvajanje, u kome će se sakupljati hidrolat i eterično ulje.

etericno-ulje-lavande
Eterično lavandino ulje

Odvajanje ulja i hidrolata

Ovaj deo procesa destilacija je prilično jednostavan, ali je često moguće napraviti neku grešku.

Kada eterično ulje i voda izađu iz kondenzatora, smeštaju se u levak za razdvajanje. Opšte je poznato da se ulje i voda ne mogu pomešati, i tu nema ničeg novog.

Da li ste zapitali zašto ulje pliva na površini vode?

Ukoliko mislite da je voda teža od ulja, onda to nije tačno.

Voda je gušća od ulja i zbog toga voda propada na dno. Drugi razlog je u tome što su veze između molekula vode mnogo čvršće, i molekuli ulja ne mogu da ih prekinu.

Eterična ulja, kao i druga ulja imaju osobinu koja se naziva „hidrofobija“, tj. nemogućnost da se pomešaju sa vodom.

destilacija-etericnog-ulja

Sakupljanje i odvajanje eteričnog ulja

Količina dobijenog eteričnog ulja tokom procesa destilacije zavisi od raznih faktora.

Sorte lavande poput Lavandula X Intermedia ili lavandin dobijaju mnogo eteričnog ulja. Sorta Grosso, kao jedna od popularnih sorti, takođe može imati prilično dobru količinu ulja.

Destilacijom sorte Grosso, može se očekivati 225 – 300 ml eteričnog ulja, destilacijom 12 kilograma biljnog materijala u kotlu od 60 litara.

Sorta Lavandula Angustifolia (Engleska lavanda) nema veliku količinu eteričnog ulja, ali je njeno ulje najtraženije i najvrednije.
Destilacijom ove sorte očekivano je dobiti 30 – 120 ml od 12 kilograma biljnog materijala.

Eterično ulje dobijeno od sorte Grosso ili od lavandina u sebi sadrži mnogo kamfora. Ovo naravno nije ništa loše, samo ima drugačiju primenu.

Eterično ulje Engleske lavande najčešće se koristi zbog svojih lekovitih svojstava u kozmetici i  aromaterapiji, dok se  eterična ulja drugih sorti lavande koriste u proizvodnji parfema.

Šta koristiti? Bakar ili nerđajući čelik?

Zašto koristimo bakarne sudove prilikom procesa destilacije?

Korišćenjem bakra u procesu destilacije, eterično ulje ima mnogo svežiji, prirodniji i jači miris.

Ovo je moguće jer,  korišćenjem bakarnih elemenata uklanjamo sumpor koji se može naći u malim količinama u samom biljnom materijalu.

Jednostavno naučno objašnjenje bi bilo, molekul bakra ima 2 pozitivna jona, dok sumpor ima 2 negativna jona. Hemijskom reakcijom, dolazi do spajanja ovih molekula, čime se dobija materija tirkizno zelene boje na dnu i po zidovima kotla, koju zovemo bakar-sulfat. Na kraju procesa destilacije bakar-sulfat se vrlo lako čisti običnom vodom, a ne završava u našem pakovanju eteričnog ulja.

Šta je hidrolat?

Hidrolat lavande tehnički nije ulje, ali hidrolati i eterična ulja se obično grupišu zajedno jer svoju primenu imaju u kozmetici i u aromaterapiji.

Hidlorat je supstanca koja se još naziva i cvetna vodica.

Hidrolat se dobija kao nusproizvod prilikom procesa destilacije eteričnog ulja.

Hidrolat lavande svoju primenu pronalazi u različitim parfemima ili osveživačima vazduha, kao i u kozmetici.

Zaklyucheniye

Iako možda naporan i posao koji zahteva mnogo truda i koncentracije, destilacija lavandinog ulja je nešto u čemu veoma uživamo.

Činjenica da se ogroman trud na kraju pretvori u bezbojnu tečnost magičnog mirisa i spakuje se u sasvim malu bočicu sa etiketom je nešto što nam stavlja osmeh na lice i deluje nestvarno.

Ukoliko Vas ovaj tekst bude dovoljno zainteresovao, možete ovaj proces isporbati i u kućnim uslovima i započeti možda jedan sasvim neobičan i zabavan hobi.

Uživajte!

Dobavitь kommentariй

Vaš adres email ne budet opublikovan. Obяzatelьnыe polя pomečenы *